Chính sách bảo mật

Cảm ơn quý khách hàng đã truy cập Trại Xanh. Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết những bảo mật thông tin của khách hàng.

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người tiêu dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn đặt hàng qua website traixanh.vn.  Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Trại Xanh,  có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung mà chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này.

1.Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể đặt hàng trên Trại Xanh, bạn cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

Thông tin của người tiêu dùng sẽ được chúng tôi lưu trữ và xử lý trên máy chủ,  chúng tôi bảo vệ nó và tuân thủ  áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chúng tôi chỉ cho phép  truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ tại Trại Xanh.

2.Sử dụng thông tin của bạn
Mục tiêu của Trại Xanh là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng dịch vụ, phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

3.Tiết lộ thông tin của bạn
Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

4.Quản lý thông tin trên website 
Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Trại Xanhsẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn.